Program

Med utgangspunkt i Trondheim som nasjonalt teknologisk senter er det en prioritert oppgave for TEKS å bygge opp og vedlikeholde kontakt med og mellom enkeltkunstnere, kunstnergrupper, institusjoner og andre interessante miljøer innen feltet. Ved å prioritere tverrfaglige samarbeidsprosjekter med relevante utdannings- og forskningsmiljøer utvikles og realiseres kunstneriske prosjekter.
Den årlige festivalen Trondheim Matchmaking er vårt fremste middel i dette arbeidet.

Ved gjennomføringen av Trondheim Matchmaking 2006 samarbeider TEKS med Nordisk Musikkteknologi Konferanse.

logo_nomute_liten.jpg

En viktig målsetting for konferansen er å etablere en møteplass for representanter for undervisningsinstitusjoner, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som viser bredden av musikkteknologisk aktivitet i de nordiske land.

Trondheim Matchmaking og NoMuTe har en rekke felles målsettinger for sine arrangement. Både skapende og utøvende kunstnere har tatt i bruk teknologi som kreativt verktøy, og et felles mål er stadig å utvikle ny kompetanse og innsikt i krysningsfeltet kunst/ ny teknologi.
Gjennom utveksling av ressurser og kompetanse er de ulike miljøene med på å styrke hverandre. Et rikt miljø for kunstnerisk virksomhet innenfor så vel visuelle kunstarter som musikk, gir grobunn for verdifull interaksjon mellom kunstfeltene.

En annen viktig sammarbeidspartner ved årets Matchmaking er IDI, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, ved NTNU. På forskningsfeltet er IDI en av TEKS’ nære sammarbeidspartnere gjennom året, og til Trondheim Matchmaking 06 har professor Letizia Jaccheri invitert Dr. Anna Notaro, som både vil gjøre en workshop ved universitetet, og foredra under festivalen.

Årets festival innledes torsdag 12. oktober på ettermiddagen, med foredrag og konsert. Fredag formiddag går foredragene i NoMuTes regi, mens TMM for alvor starter ved lunsj, 12.00. Ettermiddagsprogrammet av seminaret er felles for NoMuTe og TMM. 18.30 blir det så utstillingsåpning på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Lørdag formiddag kjører NoMuTe og TMM parallelle program fram til 11.00, resten av dagen er felles. Lørdag kveld blir det stor avslutningskonsert –i samarbeid også med Ny Musikk og Cinemateket. Søndag kveld byr på premierekonsert med ’Heart Chamber Orchestra’.