WORKSHOP

NTNU, Gløshaugen
Sem Saelands vei 7-9, rom IT-454, 4. etg. IDI
Torsdag, 12. oktober avholder IDI -Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU foredrag og workshop med Anna Notaro, om programvarekunst.

12.15 - 16.00 Digitalt Forfatterskap av Anna Notaro
Musikkindustrien har lenge brukt teknikker fo sampling og re-mixing. Nye medier har aksellerert både effektene og mulighetene dette området gir; ikke bare på musikkfronten, men også med hensyn til andre digitale kilder, som bilder, video, tekster, kildekoder, programvare osv. I dag er det i mange tilfeller vanskelig å tydelig identifisere en forfatter. I stedet ser vi et system av mangfoldige, hybridiserte, kollektive forfatterskap vokse fram. Denne forelesningen undersøker de inntrufne forandringene i forfatterskapets vesen i og med nye digitale teknologier innen ulike medier (trykk, kino, videospill). Formålet er å besvare spørsmålet: er cyberspace en anledning til å styrke, restrukturere eller forlate forfatterskapet?

Programvare-kunst av Letizia Jaccheri og NTNU master-studenter
Kunst kommer til uttrykk på en rekke steder i samfunnet, hvor produktutviklingen er kompleks, kompetitiv, global og inter-kulturell av natur. Med multimedia-teknologien ble kunstproduksjons-prosessene forandret, og dessuten måten kunsten møtte sitt publikum på; både mht musikk-, video-, og figurativ kunst.Vår hypotese er at interaksjonen mellom teknologi generelt; programvare spesielt og kunst kan være til nytte også for programvare-teknologer.

Områdene for kunst og datavitenskap har vært i berøring siden sekstitallet. I sin visjonære publikasjon oppsummerer og utbroderer Sakky Yeates Sedelow i 1970 behovene de humanistiske fagene og kunsten framsetter for informasjonsvitenskapen og vice versa. I hans prisberømte foredrag, da han mottar ACM Turing Award i 1974, beskriver Knuth temaet dataprogrammering som kunst, og presenterer dessuten en oversikt over kunst-konseptet og dets rolle i vitenskap og dataprogrammering. Programvarekunst kan defineres som kunstverk hvor programvare, eller konsepter fra programvare spiller en viktig rolle; for eksempel programvare-applikasjoner skapt av kunstnere og ment som kunstverk. I følge denne kilden er programvarekunst nært beslektet med nettkunst, fordi den er svært avhengig av Internet, mest merkbart World Wide Web, for formidling og en kritisk diskusjon av arbeidene.

I den siste tiden har kunstnere som benytter ny media teknologi begynt å arbeide sammen med forskere. Disse bruker ofte de samme mediene, med det mål å stimulere interessant kunst og ny vitenskapelig innovasjon, for eksempel gjennom Xerox’ interdisiplinære ‘artist in residence’ program ved Palo Alto. Andre veletablert forskningsprogrammer inkluderer MIT Media Lab www.media.mit.edu, Sveriges Interaktiva Institutet http://w3.tii.se/. Scene.org www.scene.org er en ideell stiftelser med det formål å skape et forum for kommunikasjon og deling av arbeider til ‘den elektroniske kunst-scenen’.

Workshopen er åpen for alle. Diskusjonen vil adressere rollen til vitenskapelig litteratur i programvarekunst.