JØRN HOKLAND

Maskinen kan bli smartere enn deg

(fra Aftenposten 22.08.03):

Hva er vitsen med å skape noe som er smartere enn mennesket? Kunstig, overmenneskelig hyperintelligens kan vise seg å være det vi må ha for å løse kreftgåten og et utall andre problemer vi i dag ikke makter å løse. Men en slik intelligens har også potensial til å få verdensøkonomien ut av balanse eller i ytterste konsekvens å ta fra oss kontrollen over kloden, akkurat slik utallige science fiction-romaner har beskrevet. Det forbausende er ikke at slike perspektiver finnes, men at kunstig intelligens (KI) kan bli en virkelighet før de fleste av oss aner det.
Førsteamanuensis Jørn Hokland ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap på NTNU er informatiker og matematiker, men har hele sitt voksne liv interessert seg intenst for psykologi og nevrofysiologi. Han tror han er på sporet av kunnskapen som kommer til å være den mest revolusjonerende innsikt vi noen gang har hatt: Lærdommen om hvordan vi skaper en maskin som er smartere enn oss selv. Men for å klare det, må vi mennesker først forstå hvordan hjernen lærer.
- Hjernen er det mest komplekse objekt vi kjenner til, og derfor det området hvor vi har kommet kortest i vår forståelse. Det betyr ikke at læring er en mystisk prosess. De tanker og følelser vi har, er resultatet av elektriske signaler mellom nevroner i hjernen. Vi vet mye om nevronet, men selve mekanismen for læring kjenner vi ikke i dag. Jeg er helt sikker på at vi før eller senere vil forstå hvordan nevronet fungerer, og hvordan hjernen tilegner seg kunnskap. Alt vi trenger, er å forstå hvordan et enkelt nevron varierer sin følsomhet for andre nevroner, slik at hjernen lærer. Når vi forstår dette og kan beskrive det matematisk, er det en ren ingeniøroppgave å konstruere en intelligent maskin, sier Jørn Hokland.

Han understreker at det er et helt annet spørsmål om vi bør bygge en slik maskin. Hokland mener at samfunnet må kjenne til og ta stilling til denne problemstillingen.