Utstilling

Begrepet NATUR kan defineres som den fysiske verden inkludert alle naturlige fenomener og levende vesener, og kreftene og mekanismene som kollektivt kontrollerer og samordner disse prosessene, uavhengig av menneskelig kontroll og interaksjon.
Mennesket har fra tidenes morgen forsøkt å kontrollere disse mekanismene.

animaris-percipiere_big.jpg

Til utstillingen er det invitert kunstnere som i vesentlig grad bidrar til fornyelse av kunstneriske perspektiver generelt, men som også har spesielt fokus på innovasjon og problemstillinger rundt mennesket som aktør i en global og universell sammenheng.