Eduardo Kac

http://www.ekac.org/

Eduardo Kac, f. 1962 i Brasil, er internasjonalt anerkjent for sine interaktive nettinstallasjoner og hans biokunst. Han er en pioner innen telekommunikasjonskunst fra det tidlige “før-web” 80-tallet. Kac utviklet på tidlig 90-tall hans “telepresence” og biotelematiske arbeider. Hans kombinasjon av robotikk og nettverk undersøker muligheten for oppløsning av subjektets posisjon i en post-digital verden.  Han er den første til å implementere en microchip i kroppen, “Time-Capsule”, 1997.
Kac´s kunst, som ofte linker virtuell virkelighet med fysisk rom, foreslår alternative måter å forstå kommunikasjon som fenomen på ved å skape nye delte virkeligheter.

Kac vil presentere oss for hans arbeider fra midt på 80-tallet til i dag, og også gi oss innblikk i nye kunst- og forskningsprosjekter han arbeider med.
Kac har mottatt et utall priser og stipender og har stilt ut over hele verden.

albagreen.jpeg