Foredrag

Kunstnerne og kunstprosjektene som presenteres under årets festival har til felles at de undersøker menneskets relasjoner til vår egen natur og til natur som fysisk fenomen og opplevelsessfære. De er genuint opptatte av mennesket som aktør i en kompleks organisk struktur vi ikke vet opprinnelsen til eller utstrekningen av.
Mennesket har skapt nye virkeligheter vi kan aksessere gjennom nye teknologier. Hvordan forholder vi oss til en ny natur vi kan se konturene av, men enda ikke har mulighet til fullt ut skjønne konsekvensene av?


Espen Gangvik
prosjektleder og kurator,
TEKS

vancouver_totems.jpg