Eduardo Kac

http://www.ekac.org

TELEPORTING AN UNKNOWN STATE er en installasjon som utforsker Internet som et livgivende system. I et helt mørkt rom plantes et frø i en jordhaug. Gjennom en videoprojektor kan internetbesøkende sende lys mot frøet i form av bilder fra ulike webkameraer rundt om på kloden, og derigjennom sørg for at frøet vokser i totalt mørke.