Nordic Sound Art

Nordic Sound Art

futureofsound_system.jpg

Studenter fra Nordic Sound Art master programmet vil under årets TMM presentere arbeider i form av en konsert lørdag kveld og en presentasjon av prosjektet fredag/lørdag. Nordic Sound Art er et samarbeidsprosjekt mellom kunstakademiene i København, Malmø, Oslo og Trondheim finansiert av KUNO og NordPlus som et to-årig pilot prosjekt.
Kunstakademiet i Trondheim (KIT) vil i forkant av TMM holde en 2-ukers workshop med Per Platou, Rune Søchting og Ivar Smedstad med fokus på digital/elektronisk lydbearbeidelse og forholdet lyd/bilde/rom i et cinematisk surround-oppsett. Resultater av arbeidene vil bli presentert lørdag kveld på BLÆST.

The Joint Study Programme in Sound Art (MFA level) is a Nordic cooperation established within the KUNO network www.kuno.no. The study programme is a cooperation between the Royal Danish Academy of Fine Art, Malmö Art Academy, Oslo National College of the Arts and Trondheim Academy of Fine Art.

The ambition is to create a study programme that will provide the student with the necessary knowledge and professional competence to create and analyse sound art. Further it is the aim of the program to enable the student critically and indenpendently to make use of the sonic dimension in the visual arts.

Dodda Maggý
Espen Lomsdalen
Linn Halvorsrød
Marie Muller
Mette Sand Hersoug
Morten Skrøder Lund
Nanna Hellberg
Nestori Syrjälä
Tisha Noor Mukarji