TRONDHEIM MATCHMAKING

Trondheim Matchmaking - annual festival for arts and technology: _ARCHIVES!

        2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ABOUT

Trondheim Matchmaking

er en årlig internasjonal festival i Trondheim for kunst og teknologi arrangert

av stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS

Festivalen er en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske

prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser innen ny

teknologi og elektronisk kunst.

Nye kunstprosjekter med behov for teknologi - nye teknologier med behov for innhold:

et forsøk på å binde sammen ressurser og kompetanse innen feltet.

Trondheim Matchmaking

is an annual international festival in Trondheim, Norway, for arts and

technology arranged by Trondheim Electronic Arts Centre, TEKS

The festival is a meeting point for presenting innovative ideas and artistic

projects, a place to share knowledge, make contacts and learn new skills and develop

resources within new technology and electronic arts.

New art projects with a need for technology - new technologies with a need for

substance: a place to bind together resources and competence within the field.

If you wish to be updated regarding festival events and other info, please join our

mailing-list, and write to teks@teks.no with the subject "mekkverk", containing your

full name and preferable a couple of words on your interests.