Stiftelsen
Trondheim Elektroniske Kunstsenter

opprettet 01-01-02.

Årsrapport 2002, 2,5 MB PDF dokument
Årsrapport 2003, 0,9 MB PDF dokument
Årsrapport 2004, 0.8 MB PDF dokument

TEKS, Trondheim Elektroniske Kunstsenter, er en idéell stiftelse opprettet 2002 i Trondheim. Stiftelsen har som formål å fremme elektronisk kunst innenfor alle fagfelt, lokalt og nasjonalt. TEKS er et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere som benytter seg av digitale og elektroniske verktøy.

TEKS initierer og gjennomfører kunstneriske produksjoner og prosjekter, driver formidling og kompetanseheving gjennom kurs og workshops, og arrangerer eller er medarrangør for ulike kulturelle tiltak i regionen. Stiftelsen er IT-konsulent for kulturinstitusjoner, samt administrerer e-post- lister og webhotell for kulturprosjekter.

Med utgangspunkt i Trondheim som nasjonalt teknologisk senter er det en prioritert oppgave for TEKS å samordne lokale ressurser og kompetanse, blant annet gjennom oppbygging av et inter-institusjonalt nettverk. Ved å prioritere tverrfaglige samarbeidsprosjekter med relevante utdannings- og forskningsmiljøer utvikles og realiseres kunstneriske prosjekter. TEKS samarbeider pr. dato med blant andre Linje for musikkteknologi, Inst. for teknisk kybernetikk, Institutt for datateknikk, Kunstakademiet i Trondheim, alle NTNU.

TEKS forsøker og opparbeide spisskompetanse innenfor mekkatronikk, 3D og musikkteknologi.

TEKS arrangerer ”Trondheim Matchmaking”, en årlig internasjonal festival for ny teknologi og elektronisk kunst. Festivalen er en arena og møteplass for presentasjon av innovative idèer og kunstneriske prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser.

TEKS har i 2005 to fast ansatte (1,6 stilling). Stiftelsen er finansiert med støtte fra Norsk Kulturråd, Trondheim kommune og PNEK.

TEKS er medlem i
PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. Øvrige deltakere er NoTAM, Oslo / Atelier Nord, Oslo / BEK, Bergen Senter for Elektronisk Kunst.

TEKS styret:
styreleder: Robin Støckert, daglig leder Soundscape-Studios / Trine Eidsmo, daglig leder TEKS / Espen Gangvik, kunstnerisk leder TEKS / Maaretta Jaukkuri, professor, KIT / Kjetil Svarstad, seniorforsker SINTEF / Leif Arne Rønningen, professor Institutt for telematikk, NTNU