Program: SOFT FREEDOM: Trondheim Matchmaking 2005
[med forbehold om endringer]

------------------------------------------------------------------------
ONSDAG kveld / TORSDAG kveld / FREDAG /
FREDAG kveld / LØRDAG / LØRDAG kveld

------------------------------------------------------------------------

du finner detaljert beskrivelse av alle av temaene ved å følge linken "PRESENTASJONER OG BAKGRUNNSSTOFF" i menyen til venstre.

alle presentasjoner holdes på engelsk.

-------------------------------------------------------------MANDAG, 17.- TORSDAG, 20. oktober [Kunstakademiet i Trondheim]:

09.00 – 12.00
Workshop: Envisioning new situations.Envisioning new situations er en tverrfaglig matchmaking, der profesjonelle kunstnere fra ulike fagfelt møtes for å fabulere og produsere nye ideer i skjæringspunktet mellom kunst og ny teknologi. Workshopen går over fire dager, og blir ledet av Rob van Kranenburg (Amsterdam)– co-direktør ved Virtual Platform, Nederlands nettverksorganisasjon for elektronisk kunst, sammen med Ulla-Maaria Mutanen (Helsinki) og Alan Munro (Glasgow/Trondheim). Workshopen blir arrangert i samarbeid med Trondheim Dialog.


-------------------------------------------------------------Onsdag kveld - Teaterhuset Avant Garden

Uli Winters/ Klaus Fehling/ Marcel Keller, Tyskland:
"Bankesignaler, Lysild, Røyksignaler", teater med mekaniske dukker.


I samarbeid med De tyske kulturdagene i Norge 2005 vises Bankesignaler. Lysild. Røyksignaler. - et automatisk dukketeater der en tropp mekaniske skuespillere fremfører et 20 minutter langt skuespill av den tyske forfatteren Klaus Fehling. Stykket blir i dag vist under FUSK - Festival for uetablert scenekunst. FUSK starter kl. 19.00.


-------------------------------------------------------------TORSDAG kveld, 20. oktober [Teaterhuset Avant Garden, kr 50,-/30,-]:

20.15 Trine E. Eidsmo, Trondheim, daglig leder TEKS, Trondheim: VELKOMMEN!


20.30 Uli Winters/ Klaus Fehling/ Marcel Keller, Tyskland:
"Bankesignaler, Lysild, Røyksignaler", teater med mekaniske dukker.
Stykket vises i samarbeid med De tyske kulturdagene i Norge 2005.


Bankesignaler. Lysild. Røyksignaler. er et automatisk dukketeater der en tropp mekaniske skuespillere fremfører et 20 minutter langt skuespill av den tyske forfatteren Klaus Fehling. Karakterene i stykket forsøker å finne veien ut av taleløsheten sin med tegn, ord og signaler. Men hva kan en gang utsagte ord og signaler føre til? Det kan man aldri vite.
Regi ved Marcel Keller. Dukkene er laget av Uli Winters.


21.00 PURE, Berlin/Wien


Pures fremføringer spenner fra ultraminimalistiske droner til digitalt behandlede lydklipp av ulike opphav, som analoge synthesizere, klassisk musikk eller vokalinnspillinger til rytmer og repeterende looper. Det delikat arrangerte spill av varierende dynamikk og tetthet og skiftende abstrakte og maleriske lydlandskaper, danner en filmmusikalsk opplevelse av en film som ennå ikke er laget - en som er forskjellig for hver lytter.


21.30 Sten Ove Toft, Oslo


Toft opptrer oftest som den ene halvdelen av Ryfylke, men som artist under eget navn spiller han en langt hardere linje enn i Ryfylke, med harde loops og store støyvegger av stikking og dype droner.


22.00 87 Central, Washington DC


Fragmenter av håndgripelig opplevelse sender lytteren gjennom et lydlandskap av impresjonistiske bilder avbrutt av klart indekserte naturdetaljer. 87 Central bruker naturopptak og elektronikk og presenterer mer enn direktheten ved dokumentaropptak og gjenskaper opplevelsen av aktiv lytting: varselsignalet på en molo i Nordsjøen en vinternatt mens containerbåter ankommer havna; intensiteten og aktiviteten i den knitrende rytmen og kontinuerlige energien i et bål; og nattelivet i et urbant kraftverk i sommerheten.


22.30
Torbjørn Skårild, Nesoddtangen: "Alt som ingenting", kortfilm


Et bilde på det post-moderne rommet, eller lek med video-mediet?
Det er bedre å være sint enn alvorlig!


-------------------------------------------------------------FREDAG, 21. oktober [NOVA Kurs og konferanse, kr 50,-]

10.00
Trine E. Eidsmo, daglig leder ved TEKS og kurator for
TMM 2005, med co-kurator Alan Munro: Introduksjon


10.20 Øyvind Brandtsegg, Trondheim
Egne arbeider: Flyndra (lydinstallasjon i skulptur av Nils Aas)


Under TMM vil Øyvind fortelle om kunstneriske og tekniske aspekter ved installasjonen, og videre gi et kort innblikk i sin pågående forskning innenfor ”compositionally enabled instruments” for improvisasjon.


10.40 Peter Votava, Berlin/Wien:
Heart Chamber Orchestra – det levende partituret


HCO består av 12 profesjonelle musikere - Trondheim Sinfonietta og kunstnerduoen PURE.BERGER. Musikerne og kunstnerne er utstyrt med EKG-sensorer (elektrokardiogram). En datamaskin overvåker og analyserer tilstanden til disse 14 hjertene i sanntid. Informasjonen som samles inn brukes til å komponere et partitur ved hjelp av dataprogramvare. Det er et levende partitur som avhenger av hjertetilstanden.


11.00 Martin Rieser, Bristol:
Hosts


Vertikale skjermer plasseres på strategisk motsatte punkter i et rom. En besøkende utløser nærværet av en rekke ufokuserte og flyktige videokarakterer ved bruk av bevegelsesdetektorer og interpretasjonsprogramvare.


11.30 Gediminas & Nomeda Urbinas, Vilnius


13.00 Vidar Kvalheim, Trondheim:
Intelligente skap, St. Olavs Hospital


Vidar Kvalheims nye klesskap sier fra når det går tomt for bukser og skjorter. Nå skal det også bli orden i kleshyller og sengetøy på et nederlandsk sykehus ved hjelp av RFID-teknologi.


13.30 Ulla-Maaria Mutanen, Helsinki
The Craft Manifesto


Ulla-Maaria er som forsker og aktivist, interessert i teknologiske infrastrukturer som muliggjør transformasjoner mellom forbruk og produksjon. Basert på the Craft Manifesto vil hun presentere et prosjekt som tar som mål å utvikle et “Long tail market” i kunst, design og håndtverk.


14.00 Bjørn Wangen, Malmö:
Egne arbeider: X - I am here


Dette arbeidet handler om å finnes til. Om ingen ser meg så kommer iallefall satelliten til å se meg.


14.20 Thorbjørn Lausten, København:
Egne arbeider: Bilder fra det fjerne - vitenskapelig visualisering


Gennomgang av verk med visualisering av videnskapelig data. Kunstverket betraktes som et system av relationer, dersom visualiseringer representerer energi/information og våre consepter. Kunsten og videnskapen konstruerer vår virkelighet.


14.40 Jeff Knowlton, San Diego:
InterUrban


InterUrban er en brukerstyrt opplevelse som reagerer på deltakerens bevegelser gjennom bygatene. Telekommunikasjon og transportmidler danner bro mellom de tidlige industrialiserte byene og vår tid. InterUrban kjører på TabletPC med GPS-kort. Handlingen bestemmes av faktorer som for eksempel hvor langt lytteren har beveget seg, tid på dagen og nærvær til fiktive hendelser.


15.30 Lalya Gaye, Geneve/Gøteborg:
Ny teknologi og hverdagslig kreativitet


Lalya Gaye fra Future Applications Lab, Viktoria Institutet, vil presentere noe av arbeidet sitt der hun utforsker de estetiske kvalitetene ved allestedsnærværende datamaskiner - digital teknologi som smelter sammen med dagligdagse fysiske objekter, miljøer og aktiviteter, som kan føre til nye kreative praksiser i hverdagslivet.


16.00 Jette Gejl Kristensen, Aarhus:
CAVI / Panoramakino


Jette Gejl Kristensen, gæsteprofessor ved CAVI – Center for Avanceret Visualisering og Interaktion - giver en kort præsentation af CAVI’s faciliteter og aktiviteter og en uddybende redegørelse for mulighederne i Panoramabiografen som medie til forevisning af kunst og andre visuelle fænomener.


16.30 Håkon Karlsen, Lyngen:
MIT FabLab Lyngen


MIT-Fablab Norway tilbyr muligheten til å løse problemer og utvikle ideer i samarbeid med verdens ledende forskningssenter, Massachusetts Institute of Technology.

-------------------------------------------------------------FREDAG kveld [Stillverk 1, kr 60,-]

18.00, 19.00 & 20.00 Uli Winters/ Klaus Fehling/ Marcel Keller, Tyskland:
"Bankesignaler, Lysild, Røyksignaler", teater med mekaniske dukker.
Stykket vises i samarbeid med De tyske kulturdagene i Norge 2005.-------------------------------------------------------------LØRDAG, 22. oktober [NOVA Kurs og konferanse, kr 50,-]

10.00 Torbjørn Skårild, Trondheim:
kortfilm: "Alt i alt"


…når alt kommer til alt, er ikke konklusjoner så viktige…


10.20 Thomas Kvam, Oslo:
The Dream Machine


"The Dream Machine" (Thomas Kvam og Frode Oldereid) er en realisering av ideen fra 1920 tallet om den totale cinematiske erfaring, hvor man forestillte seg at all mennesklig persepsjon kunne simuleres ved hjelp av maskiner. "DreamMachine" er en simulator konstruert for total kontroll og manipulasjon av mennesklig persepsjon.


10.40 Uli Winters, Hamburg:
Egne arbeider


Uli Winters (født 1965) har sin kunstutdanning fra „Hochschule für Bildende Künste“ i Hamburg i 1999. Han har deltatt i flere separat- og gruppeutstillinger i Tyskland, Østerrike, Nederland, Frankrike og USA. I tillegg til utarbeidelse og produksjon av sine mekaniske og elektroniske kunstneriske arbeider ("Schamanomatics"), driver han med en masse andre aktiviteter: skriver kronikker og artikler for tidsskrifter, utvikler tegneserier, skriver sangtekster, skriver og fremfører teater og administrerer en bedrift innenfor interaktiv reklame. Han bor i Hamburg og på månens bakside.


11.00 Frank Fietzek, Berlin:
Egne arbeider


Frank Fietzek ble født i Kiel, Tyskland, i 1960. Han er mediekunstner bosatt i Berlin, og har arbeidet som prosjektleder ved Labor für elektronische Medien (LEM) i Hamburg og som professor i Stuttgart, Hamburg, Weimar og Berlin. Arbeidene hans har siden 1983 blitt vist i en rekke separat- og gruppeutstillinger.


11.20 Bengt Sjölén & Danil Lundbäck, Stockholm:
Brainmirror


Brainmirror er en blandet virkelighet-installasjon der du kan utforske hjernen din gjennom naturlig samhandling. Presentasjonen vår vil dekke de underliggende konseptene samt vår egenutviklede teknologi.


11.40
Tine Bech, London:
Egne arbeider


Kunstneren Tine Bech arbeider med skulptur, tegning, installasjoner og lyd, og utforsker kontaktflaten mellom kroppen og verdnen. Ved å bruke materialer som relaterer til kroppen, slik som taktile materialer, interaktiv teknologi og lyd, prøver arbeidene hennes å trigge en interaksjon mellom kunstverket og betrakteren.


13.00 Tale Næss, Trondheim/Tromsø:
Stemme. Tekst.


Tale Næss sitt fascinasjonsobjekt er stemmen. For tiden arbeider hun blant annet med et tekst/animasjonsprosjekt sammen med billedkunstneren Erle Stenberg under headningen Digitale Fortellinger i regi av PNEK. Sammen lager de en kort, ekspressiv collage av lys/mørke, stemmer og stillhet.


13.20 Envisioning new situations: Workshop oppsummering
Oppsummering fra workshopen Trondheim Dialog goes Matchmaking.


13.40 Hege Tapio, Stavanger:
Biosensor


Plassert i Stavanger Byterminal's vindusparti mot Breiavannet henger den pulserende utsmykningen BIOSENSOR. En sensor registrerer når folk passerer inngangen til Byterminalen og setter i gang en loop av animasjon på lystavlen.


14.00 Usman Haque, London:
Arkitekturen som omgir oss


Tenk på arkitektur som noe midlertidig: hvordan kan man utforme for det forbigående når man vet at det forbigående er like utenfor rekkevidde på alle stadier? Denne presentasjonen dreier seg om en kreativ innfallsvinkel til forskning, som er påvirket av arkitektonisk praksis gjennom å drøfte faktiske bygde prosjekter.


14.30 Åsmund Gamlesæter/Alexander Berman, Trondheim/Gøteborg:
Living Wall


Kunstverket tar utgangspunkt i et spørsmål: hva om våre omgivelser fikk minne og en egen identitet?


14.50 Adam Somlai-Fisher, Budapest:
Aether architecture


Forskning på arkitekturprototyper i grenselandet mellom media og materie, utvikling av et nytt medium for arkitekturen, som kan ta del i våre medierte nettverk.


15.30 Thomas Østerlie, Trondheim:
Hacker, skrotnisse eller geni?


15.50 Pablo Miranda Carranza, Stockholm:
Post human design - arkitektur etter kybernetikken


Innarbeidingen av kybernetiske teknologier og konsepter i arkitekturen, fra genetiske algoritmer til interaksjon, utfordrer ideen om design som den tydelige, rasjonelle planen utarbeidet av designeren. Resultatene av autonome kreative prosesser følger veier som ikke lenger danner forståelige rasjonelle sekvenser eller svarer til forestillingen om en gjenkjennelig menneskelig logikk. Hva kan da være estetikken for denne 'posthumane' tilstanden i arkitektur og design?


16.20 Rob van Kranenburg, Amsterdam:
RFID i spissen for den altgjennomtrengende datarevolusjonen


Europas fremtidige og frembrytende teknologiprogrammer samt de store korporative laboratoriene har alle falt for altomfattende databehandling (ubicomp, omgivende intelligens, ting som tenker, i3, Disappearing Computer Initiative), som for første gang i teknologiens historie fremsetter sin egen teknologis forsvinning som forutsetning for å lykkes. Resultatet vil bli dumme grensesnitt som skjuler alle nøkler til den underliggende teknologien, og følgelig forhindrer innbyggerne fra å ikke bare reparere det når det feiler, men også fra å bygge på det, leke med det, bygge det om, variere det og gjenbruke det etter egne behov. Dette å kunne anvende ting, ting som rommer aksiomatisk tenkning, kalles: kreativitet


16.40 Trine E. Eidsmo, Trondheim:
Oppsummering


-------------------------------------------------------------LØRDAG kveld

[Trøndelag Senter for Samtidskunst]
VERNISSAGE

19.00
Åpning av utstillingen "5002"

Utstillingen varer fram til 13. november. Galleriet har åpent tirsdag, onsdag og fredag fra 10.00 til 15.00, torsdag fra 10.00 til 17.00 og lørdag og søndag fra 12.00 til 16.00.


[Bybroen scene, kr 60,-]
tEx-kLubb

Tomas Kvams og Frode Oldereids installasjon Machine Project 6.1 kjører på Bybroen Scene hele lørdag kveld.


Med Machine 6.1 fortsetter kunstnerduoen Thomas Kvam og Frode Oldereid sin utforskning av ekstrem biomekanisk kunst. Uttrykket kan leses som et portrett av fremtidens biologi, og figuren er en manifestasjon av det grusomme ved feilslått genetisk forskning. Machine 6.0 er inkarnasjonen av dine verste mareritt og det mest dystopiske syn på fremtidens kunst.


21.00 Øyvind Brandtsegg, Trondheim


Øyvind Brandtsegg forsker på forholdet mellom komposisjon og improvisasjon, og på bruken av komposisjonsteknikker i improvisasjon. Han utvikler egen software i form av "compositionally enabled instruments". Øyvinds "ImproSculpt" live sampler satte ved utgivelsen en ny standard for nivå og kompleksitet for cSound instrumenter. Denne kvelden spiller han solo på Marimba Lumina og cSound. ML er et melodisk perkusjons-interface bygget av Don Buchla. Det eksisterer kun 30 - 40 slike instrumenter.


21.20 Ryfylke, Oslo


En tolkning av elektroniske strømninger, voldsomme eksplosjoner og lyden av isbreer som sakte former landskapet og avslører nedsunkne dyp. Vertikale steinformasjoner som bryter gjennom stille sjø.


22.00 Sun State, Trondheim/Oslo


Støyduoen Sun State består av Jon Eriksen (laptop) og Lars Myrvoll (gitar). Fire Music.


22.30 HOH, Stavanger


HOH lager fysisk og stram, men fantasifull elektronika. Ryktene sier at at HOH er hardere og bedre live enn noen gang tidligere. Med sanger fra den nyutgitte "water/teeth" ep'en (zang: 006) og annet nytt materiale, kan man forvente seg en ny finfin konsert fra denne velsigna rakkaren.


23.00 Single Unit


En spennende blanding heavyrock som husker avant-prog-band, metall-hardcore og utflytende elektronika, personlig levert av aliens. På et øyeblikk transformeres musikken fra virvlende orgel til vanvittig skjærende metall.

24.00 MNH/SKAGEN


Rave-maestro MNH og klangkongen Skagen

DJ: MNH DJ


[Stillverk 1, kr 60,-]
TEATER

17.00 & 18.00 Uli Winters/ Klaus Fehling/ Marcel Keller, Tyskland:
"Bankesignaler, Lysild, Røyksignaler", teater med mekaniske dukker.
Stykket vises i samarbeid med De tyske kulturdagene i Norge 2005.