SOFT FREEDOM: TRONDHEIM MATCHMAKING 2005

TEKS fortsetter å arrangere Norges eneste årlige internasjonale festival for kunst og ny teknologi! 

Trondheim Matchmaking arrangeres av stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS, og er en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser innen ny teknologi og elektronisk kunst. Nye kunstprosjekter med behov for teknologi - nye teknologier med behov for innhold: et forsøk på å binde sammen ressurser og kompetanse innen feltet.

Årets arrangement har tittelen "Soft Freedom". Med utgangspunkt i Norges 100-års jubileum som selvstendig stat, ser vi på frihetsbegrepet i vår etter hvert digitaliserte verden. TEKS har invitert senior forsker Alan J. Munro, Glasgow/Trondheim, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, som co-kurator og innleder for dagprogrammet:

Det er hundre år siden Norge ble en selvstendig nasjon og nå, 30 år inn i en kommunikasjonsrevolusjon, bør man kanskje reflektere over hva det innebærer å være en borger i samtiden. Vi har anledning til å benytte oss av programvare med åpen kildekode, vi kan enkelt aksessere informasjon fra alle verdenshjørner og vi har frihet og mulighet til å kommunisere med mennesker over hele kloden. Men nye teknologier innebærer også nye muligheter for overvåking som radikalt kan endre eller fjerne privatrettslige privilegier vi til nå har tatt for gitt. "Ny" intelligens gjør verden omkring oss "soft", hvor til og med arkitektur blir responsiv og manipulerbar. Hvordan skal vi forholde oss til denne utviklingen?

Trondheim Matchmaking går i år av stabelen uke 42, mandag 17. - søndag 23. oktober, og vi starter det hele med en fire-dagers workshop; "Trondheim Dialog goes Matchmaking: Envisioning new situations", hvor vi inviterer profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra ulike fagfelt i Trondheim, til å være med å jobbe fram prosjekter eller prosjektidèer under ledelse av litteratur- og nymediakunstviter, forsker og codirector for "Virtueel Platform", Rob van Kranenburg, Nederland. 

Onsdag og torsdag viser vi det "digitale" teaterstykket "Bankesignaler. Lysild. Røyksignaler", Uli Winters/ Marcel Keller/ Klaus Fehling, Tyskland, framført av mekaniske dukker på Teaterhuset Avant Garden.

Fredag og lørdag inntar vi konferansesenteret NOVA, hvor vi i raske skift presenterer et bredt spekter forelesere fra inn- og utland; kunstnere, forskere, teknologer og filosofer. Som vanlig får årets festival besøk av flere av verdens mest profilerte forskere og kunstnere innen feltet!

Det blir selvfølgelig konsert lørdag kveld med ulike band og soloartister i samarbeide med http://enlightenment.no


I løpet av Matchmakinghelga åpnes årets festivalutstilling "5002" ved Trøndelag senter for samtidskunst.


Trine E Eidsmo
daglig leder TEKS

Espen Gangvik
co-kurator